CK Bohema Reisen - new

Směnárna

1 EUR NÁKUP - CZK
1 EUR EINKAUF -CZK
1 EUR WE BUY - CZK
   
1 EUR PRODEJ - CZK
1 EUR VERKAUF - CZK
1 EUR WE SELL - CZK

Počasí

GO Parking

Parkování letiště Praha

Všeobecné podmínky/GDPR

Zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících: Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno,příjmení,rodné číslo,typ cestovního dokladu,číslo cestovního dokladu,datum a expirace dokladu, bankovní spojení,datum narození, bydliště , e-mailová a doručovací adresa. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem,případně po dobu nezbytně nutnou.Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v cestovní smlouvě poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře/hotelům,přepravcům,delegátům/. Pokud se země poskytnutí služeb nachází mimo EU budou poskytnuty i těmto subjektům. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem. Zákazník bere na vědomí,že cestovní kancelář bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, tel.číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodního sdělení. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS,elektronickou poštou.Prosti zasílání obchodního sdělení může zákazník kdykoliv vznést námitku a to buď na adreseCK nebo na info@bohemareisen.cz . V tomto případě nebude CK zasílat zákazníkovi obchodní sdělení. Výše uvedená ustanovení platí i pro ostatní členy, kteří jsou uvedeni na cestovní smlouvě. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:  Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům , požádat společnost o vysvětlení, jakož i odstranění vzniklého stavu,zejména prostřednictvím blokování,provedení opravy, doplnění údajů nebo výmazu osobních údajů. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že společnost nevyhoví jeho žádosti. Získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů,pokud je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo se zpracování provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelářř osobní údaje jinému správci. Správce cestovní kanceláře Bohema reisen je Hana Čechová, IČO 43220215, zapsaná u ŽÚ v Ústí nad Labem pod sp.zn. 351000-52604.

 

Vytvářím objednávku...