CK Bohema Reisen - new

Směnárna

1 EUR NÁKUP - CZK
1 EUR EINKAUF -CZK
1 EUR WE BUY - CZK
   
1 EUR PRODEJ - CZK
1 EUR VERKAUF - CZK
1 EUR WE SELL - CZK

Počasí

GO Parking

Parkování letiště Praha

Směnárna

 

 

Provozovatel/Operator

Hana Čechová- Bohema reisen, vedená u ŽÚ Ústí nad Labem, IČO: 43220215, DIČ: Neplátce

Provozovna: Hrnčířská 57/10- V Jirchářích, 40001 Ústí nad Labem

Poplatek  0%                                                                                                          Service charge  0%

Klient má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském                  The client can withdraw from the       

obchodu do 3 hodin po jeho provedení a to v provozovně,               foreign  exchange trade contract within

                                                                                                           3hours 

kde byl obchod proveden. Odstoupení se musí vztahovat               of its finalisation in the branch, where                                                                                                                the

na celý rozsah obchodu. Přesahuje-li částka složená klientem        trade was transacted. The withdrawal

hodnotu 1000,-EUR,odstoupení se musí vztahovat na část             must apply to the entire extent of the                                                                                                                 contract .If the

obchodu odpovídající částce 1000,-EUR složených klientem.         amount presented by the client exceeds                                                                                                           1000,- EUR,

Lhůta pro odstoupení běží pouze během provozní doby ,                the withdrawal applies to the extent to

uvedené na dokladu o provedení obchodu. Úplnou informaci         which the sum corresponds to the sum                                                                                                             of 1000,- EUR,paid by the client.

o právu klienta poskytujeme vždy na dokladu o obchodu                The withdrawal period 

nebo na vyžádání. Klient má právo podat návrh na mimo-            applies only during working hours stated                                                                                                           on the final receipt.

soudní řešení sporu Finančnímu arbitrovi ČR/Legerova 69,          . Full information about clients rights

11000 Praha 1/www.finarbitr.cz/ nebo stížnost české národní       will always be provided on the final                                                                                                                    receipt or on request.

bance/ Na Příkopě 864/28, 11000 Praha 1,www.cnb.cz                Client is entitled to submit a proposal to

                                                                                                       solve the dispute amicably to the Financial                                                                                                        Arbiter

                                                                                                       of Czech Republic/Legerova69,11000                                                                                                              Praha 1

                                                                                                       www.finarbitr.cz/or submit a complaint to                                                                                                           the 

                                                                                                       Czech National bank/Na Příkopě                                                                                                                      864/28,11000

                                                                                                       Praha 1, www.cnb.cz/exchange

Vytvářím objednávku...